Сала за конференции

Хотелот располага со сала со комплетна инфраструктура за да се приспособи на потребите на било која  конференција или социјални настани.

Kонференцискатa сала е од површина175 кв.м.  и има целосна аудио-визуелна опрема со жични и безжични микрофони, видео проектори, видео ѕид, 2 LCD ТВ екрани од 42-инчи, флипчарт и озвучување со најнова технологија.

Главен капацитет на конференциската сала

Должина 16.38 m
Ширина 10.68 m
Висина 3.5 m
Theatrical 180
School class 90
Π class 40
Coctail 120
Banquet 100