На 1-виот кат се наоѓаат 20 удобни соби кои со ѕидови од камен и романтичниот мебел асоцираат на еден друг романтичен период.Во овие соби можат да се сместат две возрасни особи и еднο дете до 5 години.