Водопадите на Едеса не биле секогаш тоа што се денес. До крајот на 14 век, главниот волумен на водата се собираше во еден мал базен, во западниот дел на градот.Се претпоставува дека некои геолошки и климатски услови го смениа правецот на токот на водите кои денес поминуваат низ градот и се прелеваат од карпа на карпа , создавајќи така множинство од мали реки и прекрасни водопади. Денес водопадите се  познати во целиот свет. Туристите посебено сe восхитуваат на големиот водопад “Kарано”од кој што  водата паѓа од висина од околу 70 метри и на пештерата под карпата на водопадот.