На 13 км западно од Аридеа постојат минерални извори и бањи на Лутраки или  уште познати под името Пожар,водите се на температура од  37 °, со извонреден хемиски состав и многу терапеутски својства погодни за лечење и релаксација.