Ngjyra prej dheu, hapje të mëdha xhami, divane te anglish, qilima me ngjyra, oxhak te bukur dhe prek dekorative shtoni një ndjenjë e hijeshi, Skena e mbushur me muzikë të mirë, pije gjobë, pije dhe enët anësore.

Wild Rose café vepron nga mëngjesi herët deri natë nvonë mepije,  ushqimtë lehta dhe muzikë të mirë.

Grupet te ndryshme muzikore  qe mirpresin ne evente  te ndryshme dhe afrojn nje ambjent  me shumë argëtim dhe kënaqësi