Vegoritida liqeni, së bashku me liqenet e tjera të rajonit ishte një bazë të rëndësishme produktiv, rreth të cilit vendbanimet jan te zhvilluar .Rëndësia e ngushtë e prodhimit ka qenë dhe mbetet një vend me bukuri të madhe natyrore e cila tërhoqi një numer të madh të vizitorëve, duke përvetësuar një vëmendje të re produktive në një nivel të dytë

Bankat të pjerrta e një strehë ideale për shpendët e shumta të egra, si dhe është përcaktuar si Zonë me Interes të Komunitetit në Rrjeti Evropian ekologjik Natura 2000. Liqeni është baza ideale peshkimit.