Још једно планинско селo у близини хотела са очуваном традиционалном насељу  проглашено као једнo од десет најлепших места у Европи.