Вегоритида,језеро окружено планинама Верно, Вермио и Ворас,заједно са осталим језерима у региону увек је било најважнији извор исхране зато се и насеље около језера никло брѕо једно за другим формирајући тако мала и већа села од почетка Антике. Језеро представља идеално уточиште за велики број дивљих птица, затоц је ела област је од великог интереса за програме заштите еколошке мреже Натура 2000 – Европске Заједнице. Језеро је идеално и за риболов јер је богато разноврсним рибама.